Vědecké výzkumy

Vyhodnocení výzkumu lidských zdravotních parametrů
a jejich ovlivnění Aktivačním Modulem ICanDo


 Výzkum uskutečnilo pražské zdravotnické centrum

GENESYS EUROPE s.r.o. Mirovická 1688/20, Praha 8 – Kobylisy,
pod vedením Prof.Sir J.V. Ligotzkého PhD.
Vědecký experiment byl zahájen v únoru a trval do poloviny roku 2010. Cílem experimentu byl výzkum vlivu ICANDO modulu na úroveň adaptace a psycho-emocionální stav člověka v běžném životě, včetně odolnosti proti stresu, změn aktivity mozkové činnosti a biologického věku. Prof. Sir J.V. Ligotzký PhD se již více než 30 let zabývá výzkumy v oblasti působení verbálních a neverbálních faktorů na lidské zdraví a je v tomto oboru světově uznávanou kapacitou.

Popis experimentu

Do experimentu bylo zapojeno 10 osob z různých povolání, sociálního postavení a způsobu života.

Pohlaví:5 mužů a 5 žen
Věkové rozmezí:19-59 let
Zaměstnání:Vlastní podnikání – 2
 Vedoucí funkce – 2
 Student – 1
 Námezdní dělník – 3
 Nezaměstnaný – 1

 
Parametry výzkumu

Energetický věk:

  • V 90% získaných údajů, po 20denním používání Aktivačního Modulu ICanDo byl pozorován pokles energetického věku účastníků.
  • V jediném případě se energetický věk účastníka zvýšil po 20denním používání Modulu, avšak dosáhl jen výše skutečného biologického věku účastníka.
  • Ve třech případech, po 20denním používání Aktivačního Modulu ICanDo se energetický věk účastníka snížil o 11, 13 a 15 let, v porovnání s údaji o jejich energetickém věku před zahájením testu.
  • Většina účastníků konstatovala zlepšení celkového subjektivního stavu a příliv životní síly.

Ukazatele úrovně zdravotního stavu:

  • Byly zkoumány tyto ukazatele zdravotního stavu:
              o  Úroveň adaptace;
              o  Koeficient vegetativní regulace organizmu;
              o  Koeficient centrální regulace;
              o  Psycho-emocionální stav;
              o  Zdravotní úroveň, jakožto klíčový parametr fungování organizmu.
  • Výzkum prokázal, že účinky použití Aktivačního Modulu ICanDo byly zjištěny u 100% účastníků.
  • Výsledky aktivace se mezi účastníky pohybovaly následovně:

           o

 


 

Bylo zjištěno, že mezi muži se nejvyšší účinnost Aktivačního Modulu ICanDo projevuje po počátečním použití – jejich ukazatele úrovně
se zvýšily o 32-69% po první aplikaci procedury. Po uplynutí 20denního období každodenních aktivací bylo u většiny mužů pozorováno
pomalejší zlepšování celkového zdravotního stavu. Přesto se jejich zdravotní ukazatele značně zlepšily ve srovnání s počátečními
hodnotami před zahájením testu.

o

 

 

Naopak ženy podléhají více působení Aktivačního Modulu ICanDo v dlouhodobé perspektivě, tj. jejich zdravotní ukazatele se po jedné
aplikaci Modulu zvýšily pouze mírně, ale po 20denním pravidelném používání Aktivačního Modulu ICanDo se zdravotní stav účastnic
zvýšil výrazně, v některých případech o 212%.

 
Závěry:

Po použití Aktivačního Modulu ICanDo vyjádřili všichni účastníci výzkumu osobní spokojenost s vlastním zdravotním stavem.

Ze statistického hlediska se obecně, v porovnání s údaji zjištěnými před testováním, ukazatele funkčnosti a produktivity po 20denním používání zvýšily. Na některé účastníky výzkumu zapůsobila více počáteční Aktivace, u jiných se objevily zlepšené výsledky po uplynutí 20denního období pravidelných Aktivací. Celkově se u 100% účastníků na konci 20denní aplikace Aktivačního Modulu ICanDo projevily vyšší ukazatele výkonnosti a zlepšení zdravotního stavu.

Z výsledků výzkumu byla zjištěna tendence snižování energetického věku účastníků používajících Aktivační Modul ICanDo. Věkové ukazatele 9 z 10 účastníků ukázaly, že jejich energetický věk se snížil po pravidelném používání Aktivačního Modulu ICanDo, v jednom případě došlo ke snížení o 13 let, což je 33% biologického věku účastníka (39).

Pouze v jediném případě se energetický věk účastníka zvýšil z 25 na 28 let, ačkoli konečný věk tak jako tak nedosáhl jeho skutečného biologického věku (31).

Lze učinit podložený závěr, že výzkum 10 osob z různých sociálních a profesních vrstev poskytuje platné výsledky. Skutečnost, že vliv Aktivačního Modulu ICanDo na zdravotní stav a výkonnost byl zjištěn u 10 z 10 účastníků je přesvědčivá, výsledek výzkumu potvrzuje účinnost Aktivačního procesu. Aktivační Modul ICanDo nejen že zvyšuje produktivitu a výkonnost jeho uživatelů, ale napomáhá jim k tomu, aby se cítili mladší a značně zvyšuje ukazatele jejich zdravotního stavu. Takto jim napomáhá k dosažení lepších výsledků ve všech životních oblastech.

Prof.Sir J.V. Ligotzký PhD

 


 

Rychlé kontakty

ICANDO EUROPEAN CENTER

E-mail: info@aktivujse.cz