Reference

Chcete také 10x zhodnotit vaši investici? To už tu bylo.
Jste ve stresu? Ano, to je ta jediná jistota dneška.
Před měsícem mi jedna kolegyně nabídla inovační projekt ICanDo.

Řekla, že můžu vydělat 10-ti násobek měsíčního vkladu. Pěkně jsem se jí vysmál, protože jsem daňový a finanční poradce. Domnívám se, že zhodnocení okolo 20% je už zajímavé a stojí za to se o tuto investici zajímat.

Podíval jsem se na web našeho statistického úřadu a zjistil, že průměrná hrubá mzda ve 3. čtvrtletí roku 2007 činí 21.470 Kč. Při 20 pracovních dnech a 8 hodinách denně to vychází na 134 Kč na hodinu.  Pokud podnikáte, tak víte, že jako zaměstnavatelé musíte svým zaměstnancům dát ještě 35% navíc a každá hodina pak vychází na 181 Kč a zaměstnanec ještě nic nevydělal. Podle moudrých pouček ekonomů by každý zaměstnanec měl vydělat 5x více, než kolik nás stojí jeho čas, tzn. 900,- na hodinu, tj. denně 7200,- Kč a při 160 hodinách za měsíc cca 144 000 Kč. Kéž by doopravdy vydělal tolik!!!

Jaká je denní investice do tohoto projektu? Jde o 150 Kč na 1 pracovní den, 5 minut času u počítače, na kterém je Internet. Pokud by se výkon zaměstnanců zvýšil o 20%, pak vydělají o 1440 Kč denně více a to je opravdu 10-ti násobek investice. Současně budou mít úsměv na tváři, budou plni pohody a klidu, zejména v odpoledních hodinách, kdy po těžkém obědě většinou usínají a maximum co zvládají, je hádka s klientem, který je obtěžuje nějakým nesmyslným úkolem, zatímco oni chtějí odpočívat...

Po měsíci používání mi klienti říkají, že vypadám mladší, že mi to sluší a že jsem prý asi zhubnul nebo mám nového kadeřníka. Ano, vždyť s úsměvem a pohodou se nám vskutku pracuje lépe! Pravdou také je, že jsem za měsíc získal pár nových klientů. Kolik jsem vydělal? To ještě přesně nevím, budu fakturovat až příští týden. Ale jedno vím. Cítím se lépe. Napíšu zase za 2 měsíce, to už bude po podání daňových přiznání. Jsem zvědav, zda jich stihnu v březnu o 20% více!


Ing. M. Teyrovský
daňový poradce
V Praze 14.2.2008 
Rozhodli jsem se vytvořit produkt, který by lidem pomáhal být vysoce aktivní, a to jak během práce, tak během doby strávené s rodinou nebo ve společnosti. Chtěli jsme, aby tento produkt byl neškodný, vysoce účinný a vhodný pro všechny.
Mnoholetá praxe v oblasti výzkumu lidských schopností, postavená na tisícíleté tradici samoaktivace lidského organizmu, s využitím nejnovější počítačové a internetové technologie nás dovedla k vytvoření ICanDo modulu.

Dbali jsme na to, aby náš produkt byl vhodný a dostupný pro každého,  aby neměl žádné vedlejší účinky a mohl konkurovat moderním dopingům.
Podařilo se nám to.

Tým ICanDo vědců
ICanDo je systém pro aktivaci schopností mozku
. Jednoduchým způsobem a přitom velice účinně dokáže zvýšit studijní předpoklady, tvůrčí aktivitu, soustředěnost, zlepšit pracovní schopnosti, prodloužit dobu, kdy udržíme pozornost a zlepšit další předpoklady nutné pro sociální uplatnění.
Systém působí v těchto oblastech:

 • Zvýšení zájmu o vlastní vývoj
 • Vyloučení konfliktních situací
 • Odstranění depresí, stresu, napětí a únavového syndromu
 • Zlepšení řečnických schopností a zesílení působení na posluchače
 • Lepší zvládání náročných situací
 • Zvýšení schopnosti sebeanalýzy
 • Zvýšení schopnosti nezaujatého pohledu a logického úsudku
 • Zvýšení obsažnosti myšlení a schoposti vnímání
 • Zvýšení schopnosti zpracovávat a osvojovat si informace
 • Prodloužení doby, během které jsme schopni udržet pozornost
 • Odstranění stresu před zkouškou

V podnikání, v obchodních a jiných kontaktech působí zejména na:
 • Zvýšení pracovních schopností
 • Zvýšení potenciálu zpracovávat a osvojovat si informace
 • Zvýšení tvůrčí aktivity
 • Zvýšení pozornosti a soustředění
 • Zvýšení schopnosti sebeanalýzy
 • Zvýšení tempa a obsažnosti myšlení
 • Odstranění napětí a únavového syndromu
 • Lepší zvládání náročných situací
 • Zlepšení řečnických schopností a zesílení působení na posluchače
 • Zlepšení výsledků jednání
 • Harmonizace vztahů s jinými osobami
 • Zvýšení pozornostiDle zákona č.586/1992 Sb. o daních z příjmů, paragraf 24, jsou výdaje či náklady vynaložené na výše uvedené procesy výdaje či náklady na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podnikatelského subjektu, tudíž celkově daňově uznatelné.


Ing. Michaela Podolníková,
daňový poradce č. 964
Praha 12.10.2007
V dnešní době plné informací je stále těžší se soustředit na jakoukoli činnost.

Zvláště tam, kde má naše činnost dopad na jiné lidi  je plné soustředění nezbytné. Zodpovídáme totiž za maximální výkon.  

Často nám připadá, že už jednoduše nemůžeme. Je to tím, že neumíme využívat své rezervy.
Většina z nás o svých rezervách ani neví nebo je neumí mobilizovat.
ICanDo je skvělým pomocníkem, který pomáhá aktivovat skryté rezervy. Jde o unikátní kombinaci zvukových a vizuálních podnětů, které harmonizují činnost mozku a uvádějí centrální nervovou soustavu do stavu rovnováhy a připravenosti. Mozek je „ředitelem celého těla". Jeho harmonizovaná aktivace proto zvyšuje nejen psychické, ale také fyzické schopnosti.


MUDr. Jaroslava Příhodová
V Praze 6.9.2007
HLEDÁNÍ NOVÝCH ZPŮSOBŮ STIMULACE FUNKČNÍCH SYSTÉMŮ ORGANIZMU VRCHOLOVÝCH SPORTOVCŮ

Odborníky na tělovýchovu a sport dnes zajímají nové způsoby zvyšování výkonnosti sportovců, metody pro zlepšení regeneračních procesů a zvýšení odolnosti organizmu.

Doba od poloviny 70tých do poloviny 80tých let minulého století byla dobou rozkvětu dopingu ve vrcholovém sportu. Používání stimulujících farmakologických preparátů bylo pro zdraví sportovců škodlivé. V současné době je hlavní prioritou státu, aby sportovci obsadili přední místa na velkých mezinárodních soutěžích, avšak zdraví sportovce nikoho příliš nezajímá.

Výraznou změnu by přineslo zavedení nových metod stimulace psychofyziologického stavu organizmu, bez použití zhoubného medikamentního dopingu. Takovou progresivní metodou může být aktivační ICanDo modul vyvinutý systémem ICanDo SYSTEM OF ACTIVATION.
Dle našeho názoru, aktivní stimulace činnosti centrální nervové soustavy pomocí ICanDo modulu zvyšuje výkonnost (přenosovou kapacitu) mozku, kladně ovlivňuje efektivnost řešení taktických úkolů, zvyšuje odolnost sportovců proti rušivým vlivům. Fyziologickým základem zvyšování odolnosti proti působení rušivých vlivů je vytvoření silné pracovní dominanty v kůře velkých hemisfér – funkčního systému sjednoceného jednotným rytmem aktivity a mobilizujícího pro tuto činnost nejdůležitější nervová centra. Tento systém je odolný proti vedlejším vzruchům a dokonce na jejich pozadí sílí. Tato vlastnost je velmi důležitá pro sportovce, kteří se účastní mezinárodních soutěží, které se konají na pozadí mimosmyslových (světelných, zvukových) ale také smyslových ruchů, jako jsou výkřiky fanoušků, pokyny trenéra, rozhodčího atd.

Lze předpokládat, že i další ukazatelé funkčního stavu centrální nervové soustavy, nervově-svalového aparátu i emocionální hladiny se po použití systému aktivace ICanDo podstatně zlepšují, a to nám umožňuje činit první závěry o kladném účinku této nové stimulační metody.

Maja Viktorovna Machinova,
kandidát pedagogických věd, odborný asistent na katedře hygieny a sportovní medicíny Kubáňské státní univerzity tělesné výchovy, sportu a turistiky.
ICanDo pro studenty
Jsme rádi, že můžeme ukázat konkrétní produkt, který se používá a že ho můžeme srovnat s některými staršími metodami, které vycházejí z knih. Je vidět, že to studenty velmi zajímá. Reagují na to velice dobře, právě z toho důvodu, že už mají zpětnou vazbu. Uvědomují si, že bez toho je jejich šance na uplatnění přece jen o trochu menší. 

Doc. Ing. Prokop Toman, CSc.
Vysoká škola ekonomická, Praha
Katedra informačních technologií
V praze 23. dubna 2010

Rychlé kontakty

ICANDO EUROPEAN CENTER

E-mail: info@aktivujse.cz